Gegevensbescherming

De persoonlijke gegevens van de bezoekers van onze website worden door ons uitsluitend verzameld, gebruikt en opgeslagen in het kader van de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland.

Hoe, voor welk doel en in welke mate de gegevens worden verzameld en gebruikt, wordt hieronder uitgelegd.

Wij registreren elke toegang tot onze website en elk opvragen van een bestand dat op onze website is opgeslagen.

Deze gegevens worden verzameld om technische redenen en voor statistische doeleinden.

Opgeslagen zijn: Naam van het opgehaalde bestand, exacte tijd van ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens, informatie over succesvolle overdracht, webbrowser, apparaattype en aanvragend domein.

Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computers in afgekorte vorm opgeslagen.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen indien de gebruiker van de website of de klant vrijwillig informatie verstrekt. Z. Bijvoorbeeld bij het doen van een aanvraag of het inschrijven of bij het sluiten van een contract, of via de lokale instellingen van zijn browser.

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”.

Een cookie is een bestand in tekstvorm dat bij het bezoeken van een website wordt meegestuurd en tijdelijk wordt opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker van de website of klant en onder meer analyse van het gebruik van de website mogelijk maakt.

Als de overeenkomstige server van de website opnieuw wordt opgeroepen door de gebruiker van de website of de klant, zendt de browser van de gebruiker van de website of de klant de eerder ontvangen cookie terug naar de server.

De server kan de aldus verkregen informatie vervolgens op verschillende manieren evalueren.

Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te controleren of om het navigeren op een website te vergemakkelijken.

Indien de gebruiker van de website of de klant het gebruik van cookies wenst te verhinderen, kan hij of zij dit doen door de lokale instellingen van de internetbrowser die op zijn of haar eindapparaat wordt gebruikt aan te passen, hoewel het in dat geval mogelijk is dat niet alle functies van deze website ten volle kunnen worden benut.

Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Piwik.

Voor de analyse van het gebruik van de website wordt gebruiksinformatie naar onze server doorgestuurd en voor gebruiksanalysedoeleinden gelogd, en niet aan derden doorgegeven.

Dit dient om onze website te optimaliseren.

Het IP-adres van de gebruiker van de website of de klant wordt tijdens dit proces onmiddellijk geanonimiseerd.

Indien de gebruiker van onze website niet akkoord gaat met de opslag en verwerking van deze gegevens, dan kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik ervan door op deze link te klikken: Bezwaar
Hierdoor wordt een zogenaamde “objection cookie” in uw browser geplaatst, die tot gevolg heeft dat Piwik geen sessiegegevens verzamelt (als alle cookies worden verwijderd, dan wordt ook de “objection cookie” verwijderd en moet deze eventueel opnieuw worden geactiveerd).

Indien de gebruiker van onze website persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen deze door ons uitsluitend worden gebruikt om te antwoorden op vragen van de gebruiker van de website of de klant en voor de technische controle en afhandeling van contracten die met de gebruiker van de website of de klant zijn gesloten.

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven of op andere wijze doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract of voor facturatiedoeleinden of indien de gebruiker van de website of de klant vooraf toestemming heeft gegeven.

De gebruiker van de website of de klant heeft het recht een gegeven toestemming te allen tijde met toekomstige werking in te trekken.

De opgeslagen persoonsgegevens worden gewist indien de gebruiker van de website of de klant de toestemming voor de opslag herroept, indien de kennis ervan niet langer noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het met de opslag nagestreefde doel of indien de opslag om andere wettelijke redenen niet is toegestaan.

Gegevens voor boekhoudkundige en boekhoudkundige doeleinden blijven onaangetast door het wissen.

Op schriftelijk verzoek informeren wij de gebruiker van de website of de klant over de persoonlijke gegevens die over hem/haar zijn opgeslagen. Het verzoek moet worden gericht aan het adres dat in de opdruk van de website is vermeld.